Meaning of the Sanskrit Word: yuyudhanah

  yuyudhānaḥ—Yuyudhāna    Bg 1.4, SB 9.24.14
  yuyudhānaḥ—Sātyaki    SB 1.7.50, SB 3.1.31

Can't find any compound Sanskrit words containing yuyudhanah.