Meaning of the Sanskrit Word: yuktena

  yuktena—equipped with    SB 3.25.18
  yuktena—equipped    SB 3.25.43
  bhakti-yuktena—by discharging devotional service    SB 3.24.47
  samādhi-yuktena—in trance    SB 3.21.7
  tapaḥ-yuktena—by engagement in austerity    SB 3.27.22
  tapaḥ-yuktena—which is simultaneously the best process of austerity    SB 9.4.26
  yoga-yuktena—being engaged in meditation    Bg 8.8

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z