Meaning of the Sanskrit Word: yuktena

  yuktena—equipped with    SB 3.25.18
  yuktena—equipped    SB 3.25.43

Compound Sanskrit Words Containing: yuktena

  bhakti-yuktena—by discharging devotional service    SB 3.24.47
  samadhi-yuktena—in trance    SB 3.21.7
  tapah-yuktena—by engagement in austerity    SB 3.27.22
  tapah-yuktena—which is simultaneously the best process of austerity    SB 9.4.26
  yoga-yuktena—being engaged in meditation    Bg 8.8