Meaning of the Sanskrit Word: yuktatamah

  yuktatamah—the greatest yogi    Bg 6.47
  yuktatamah—most perfect    Bg 12.2

Can't find any compound Sanskrit words containing yuktatamah.