Meaning of the Sanskrit Word: yuktasya

  yuktasya—engaged    Bg 8.14
  yuktasya—empowered with    SB 3.12.21
  yuktasya—who was qualified with    SB 5.9.1-2
  yuktasya—of one who is engaged    Madhya 22.146

Can't find any compound Sanskrit words containing yuktasya.