Meaning of the Sanskrit Word: yugah

Compound Sanskrit Words Containing: yugah

  anghri-yugah—whose two feet    SB 7.4.9-12
  ravi-ratha-yugah—the yoke for the horses    SB 5.21.15
  tri-yugah—named Triyuga    SB 7.9.38