Meaning of the Sanskrit Word: yogesvarah

  yogesvarah—the master of mysticism    Bg 18.78
  yogesvarah—Lord Yogesvara    SB 10.6.24

Compound Sanskrit Words Containing: yogesvarah

  maha-yogesvarah—the most powerful mystic    Bg 11.9