Meaning of the Sanskrit Word: yeba

  yeba—whatever    Adi 5.225, Adi 10.47, Madhya 6.188, Madhya 8.192, Madhya 13.157, Madhya 15.202, Madhya 21.77, Antya 3.139, Antya 6.313, Antya 9.48 (and more...)
  yeba—anyone who    Adi 8.7, Madhya 22.164, Madhya 24.323, Madhya 25.8, Antya 2.95, Antya 6.224
  yeba—whoever    Adi 4.161, Adi 13.24, Madhya 2.87, Antya 17.46
  yeba—whatever    Antya 6.219
  yeba—which    Adi 7.109
  yeba—even    Antya 17.47
  yeba—all    Antya 17.52

Compound Sanskrit Words Containing: yeba

  yeba mane—what was in my mind    Antya 4.137
  yeba piye—anyone who drinks    Antya 19.36