Meaning of the Sanskrit Word: yavinarah

  yavénaraù—Yavénara    SB 9.21.27, SB 9.21.31-33

Can't find any compound Sanskrit words containing yavinarah.