Meaning of the Sanskrit Word: yavinarah

  yavinarah—Yavinara    SB 9.21.27, SB 9.21.31-33

Can't find any compound Sanskrit words containing yavinarah.