Meaning of the Sanskrit Word: yavasam

  yavasam—grass    SB 1.17.3
  yavasam—green grass    SB 4.17.23
  yavasam—green grasses    SB 4.18.23-24
  yavasam—Yavasa    SB 5.20.3-4

Can't find any compound Sanskrit words containing yavasam.