Meaning of the Sanskrit Word: yatudhana

  yatudhana—Raksasas    SB 6.8.25

Compound Sanskrit Words Containing: yatudhana

  yatudhana-prtanam—the soldiers of the Raksasas    SB 9.10.19