Meaning of the Sanskrit Word: vyudasya

  vyudasya—having laid aside    Bg 18.51-53
  vyudasya—one who has thrown aside    SB 1.7.23
  vyudasya—giving up completely    SB 2.4.16
  vyudasya—giving up    SB 4.8.44

Can't find any compound Sanskrit words containing vyudasya.