Meaning of the Sanskrit Word: vyoma

  vyoma—the sky    SB 2.8.15, SB 3.6.29, SB 3.12.11, SB 4.10.23
  vyoma—sky    SB 2.7.49, SB 2.10.31, SB 9.5.3
  para-vyoma—the spiritual sky    Adi 5.14, Madhya 19.153, Madhya 21.7, Madhya 21.46, Madhya 21.51, Madhya 21.88, Madhya 21.106
  para-vyoma—in the spiritual sky    Adi 2.57, Adi 2.58, Madhya 21.6
  para-vyoma—situated in the spiritual sky    Adi 2.71
  para-vyoma—the spiritual world.    Madhya 24.22
  para-vyoma-adhikārī—the predominating Deity of the Vaikuṇṭha planets    Madhya 21.115
  para-vyoma-dhāme—in the spiritual sky    Madhya 21.3
  para-vyoma-madhye—within the spiritual sky    Adi 5.26
  vyoma-vat—like the sky    SB 6.16.23

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z