Meaning of the Sanskrit Word: vyenkata

Compound Sanskrit Words Containing: vyenkata

  vyenkata bhatta—Venkata Bhatta    Madhya 9.82
  vyenkata-adrye—to the holy place Venkata Hill    Madhya 9.64