Meaning of the Sanskrit Word: vyathita

  vyathita—very disturbed    SB 5.13.5
  vyathita—aggrieved    Madhya 14.197

Compound Sanskrit Words Containing: vyathita

  ati-vyathita—very aggrieved    SB 5.14.11
  vyathita-hrdayena—by a disturbed mind    SB 5.14.21
  vyathita-stana—being severely aggrieved because of pressure on her breast    SB 10.6.13