Meaning of the Sanskrit Word: vyapya

  vyapya—localized    Madhya 10.168
  vyapya—pervading    Bg 10.16
  vyapya—pervaded    SB 7.6.20-23
  vyapya—being localized    Madhya 10.169

Can't find any compound Sanskrit words containing vyapya.