Meaning of the Sanskrit Word: vyanjane

  vyanjane—with vegetables    Madhya 3.52, Madhya 3.90

Compound Sanskrit Words Containing: vyanjane

  laphra-vyanjane—boiled vegetables.    Madhya 6.43
  laphra-vyanjane—ordinary vegetable    Madhya 12.167
  vanya-vyanjane—by such forest vegetables    Madhya 17.61