Meaning of the Sanskrit Word: vyakhya

  vyakhya—explanation    Adi 7.133, Adi 7.137, Adi 16.5, Adi 16.87, Adi 16.91, Madhya 2.88, Madhya 6.130, Madhya 6.193, Madhya 17.96, Madhya 25.47 (and more...)
  vyakhya—explaining the sastras    SB 7.9.46
  vyakhya—explanations (countering the attack of the asuras)    Madhya 23.117-118

Compound Sanskrit Words Containing: vyakhya

  sloka-vyakhya—of the explanation of the verse    Madhya 24.106
  sastra-vyakhya—explanation of the scriptures    Madhya 6.191
  ku-vyakhya—fallacious explanations    Adi 2.90
  vyakhya karena—explains    Antya 7.114
  vyakhya-anurupa—a suitable explanation    Madhya 25.97
  ye vyakhya—which explanation    Adi 16.90