Meaning of the Sanskrit Word: vyahrtam

  vyahrtam—speeches    SB 2.10.19
  vyahrtam—explained    SB 2.10.33
  vyahrtam—thus spoken    SB 3.7.16
  vyahrtam—spoken    SB 6.16.50
  vyahrtam—words    SB 10.3.43

Can't find any compound Sanskrit words containing vyahrtam.