Meaning of the Sanskrit Word: vrtha

  vrtha—unnecessarily.    SB 6.2.2, SB 9.15.38, SB 10.4.12, Antya 14.111
  vrtha—uselessly    SB 3.5.14, Madhya 24.128, Antya 16.136
  vrtha—without purpose.    SB 1.7.51
  vrtha—in vain    SB 3.30.12
  vrtha—without any good result    SB 8.21.33
  vrtha—useless    Adi 4.118
  vrtha—fruitless    Madhya 2.40
  vrtha—with no purpose.    Madhya 2.45

Compound Sanskrit Words Containing: vrtha

  vrtha katha—useless talk    Antya 2.125