Meaning of the Sanskrit Word: vrddhakola

Compound Sanskrit Words Containing: vrddhakola

  vrddhakola-tirthe—to the holy place known as Vrddhakola    Madhya 9.72