Meaning of the Sanskrit Word: vivarane

  vivarane—in description.    Madhya 4.116

Compound Sanskrit Words Containing: vivarane

  bhattacarya-vivarane—the affairs in the house of Sarvabhauma Bhattacarya.    Madhya 15.271
  raghunatha-vivarane—the description of Raghunatha dasa.    Antya 6.257