Meaning of the Sanskrit Word: vistha

  vistha—stool    Madhya 6.136, Antya 6.197
  vistha—of the stool    Madhya 1.198
  vistha—of stool    Antya 6.193

Compound Sanskrit Words Containing: vistha

  vistha-bhuh—the worm    SB 3.31.10
  vistha-bhuh—a worm    SB 3.31.24