Meaning of the Sanskrit Word: vistarasah

  vistarasah—detail    Bg 11.2
  vistarasah—at great length    Bg 16.6
  vistarasah—at length    SB 3.29.1-2

Can't find any compound Sanskrit words containing vistarasah.