Meaning of the Sanskrit Word: vistaram

  vistaram—whose seat    SB 3.28.16
  vistaram—the resting place    SB 6.16.32
  vistaram—in detail    SB 3.14.4
  vistaram—very expensive arrangements.    SB 7.15.3
  vistaram—expanded    Bg 13.31

Compound Sanskrit Words Containing: vistaram

  sa-vistaram—in all details    SB 3.3.2