Meaning of the Sanskrit Word: vikhyata

  vikhyata—celebrated.    Adi 3.42, Adi 10.73, Madhya 6.79, Madhya 24.68
  vikhyata—well known    SB 3.21.25, Adi 2.78
  vikhyata—very famous    SB 4.12.52

Compound Sanskrit Words Containing: vikhyata

  parama vikhyata—very famous    Antya 6.251