Meaning of the Sanskrit Word: vijayam

  vijayam—victory    Bg 1.31, SB 8.21.8
  vijayam—the victory    SB 6.13.22-23

Compound Sanskrit Words Containing: vijayam

  ananta-vijayam—the conch named Ananta-vijaya    Bg 1.16-18