Meaning of the Sanskrit Word: vidyadharah

  vidyadharah—the King of the Vidyadhara planet    SB 6.17.1
  vidyadharah—named Vidyadhara    SB 8.20.31
  vidyadharah—the Vidyadharas    SB 4.7.44
  vidyadharah—the residents of Vidyadhara-loka    SB 4.19.5
  vidyadharah—the inhabitants of Vidyadhara-loka    SB 7.4.14

Compound Sanskrit Words Containing: vidyadharah

  sri-vidyadharah ucuh—the inhabitants of Vidyadhara-loka prayed    SB 7.8.46