Meaning of the Sanskrit Word: vidvesah

  vidvesah—envy    SB 6.14.42, SB 7.1.2
  vidvesah—quarrel    SB 4.2.3
  vidvesah—hatred    SB 7.1.48
  vidvesah—envious    SB 7.4.27

Can't find any compound Sanskrit words containing vidvesah.