Meaning of the Sanskrit Word: vasanta

  vasanta—of the name Vasanta    Adi 11.50

Compound Sanskrit Words Containing: vasanta

  vasanta pradhana—the spring season was chief    Antya 19.83
  vasanta-kale—during the season of spring    Adi 17.282
  vasanta-rajanite—on a spring night    Antya 20.137
  vasanta-samayah—springtime    Antya 1.136
  vasanta-adisu—headed by spring    SB 5.22.3