Meaning of the Sanskrit Word: vartmani

  vartmani—on the path    SB 3.25.25, SB 7.5.13, Adi 1.60, Madhya 22.86, Madhya 23.16
  vartmani—on the path of.    Bg 9.3, SB 2.7.37, SB 3.8.33
  vartmäni—the destinations    SB 7.15.41

Compound Sanskrit Words Containing: vartmani

  niraya-vartmani—the path leading to hell    SB 6.3.28