Meaning of the Sanskrit Word: vartmani

  vartmani—on the path    SB 3.25.25, SB 7.5.13, Adi 1.60, Madhya 22.86, Madhya 23.16
  vartmani—on the path of.    Bg 9.3, SB 2.7.37, SB 3.8.33
  vartmāni—the destinations    SB 7.15.41
  niraya-vartmani—the path leading to hell    SB 6.3.28

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z