Meaning of the Sanskrit Word: vari

  väri—water    SB 1.1.1, SB 6.18.60
  väri—showers of rain    SB 10.3.48-49

Compound Sanskrit Words Containing: vari

  tejaù-väri-mådäm—of fire, water and earth    Madhya 8.266, Madhya 20.359, Madhya 25.148
  väri-cara-prasaìgät—because of the affairs of the aquatics    SB 9.6.50
  väri-caraù api—although taking the form of a fish    SB 6.9.23
  väri-dhäraù—Väridhära    SB 5.19.16