Meaning of the Sanskrit Word: vamya

  vamya—perverse    Adi 4.130
  vamya—craftiness    Madhya 8.172
  vamya—characteristics of the left-wing gopis    Madhya 14.188
  vamya—opposition    Madhya 14.198

Compound Sanskrit Words Containing: vamya

  vamya-svabhava—quarrelsome nature.    Antya 7.142
  vamya-svabhave—because of left-wing character    Madhya 14.162