Meaning of the Sanskrit Word: uttarah

  uttarah—further north    SB 5.16.8
  uttarah—left ear    SB 4.29.9
  uttarah—left    SB 4.29.12
  uttarah—the naksatras named Uttara (Uttara-phalguni, Uttarasadha and Uttara-bhadrapada)    SB 7.14.20-23
  uttarah—his eyes    SB 3.30.16

Compound Sanskrit Words Containing: uttarah

  uttarah uttarah—the following    SB 5.1.32, SB 5.1.32
  uttarah kosalah—the citizens of Ayodhya    SB 9.10.41