Meaning of the Sanskrit Word: utpatah

  utpatah—kind of disturbance    SB 10.6.32
  utpatah—disturbance    SB 10.11.3
  utpatah—natural disturbances    SB 3.17.3

Compound Sanskrit Words Containing: utpatah

  maha-utpatah—those causing great disturbances    SB 10.6.27-29
  maha-utpatah—many great disturbances    SB 10.11.23
  utpatah ca—many disturbances    SB 10.5.31