Meaning of the Sanskrit Word: uthila

  uthila—arose    Madhya 1.276, Madhya 2.57, Madhya 2.60, Antya 6.177, Antya 18.95, Antya 18.96
  uthila—there arose    Madhya 3.211, Madhya 9.233, Madhya 25.65, Antya 14.102, Antya 17.49
  uthila—got up    Adi 17.223, Adi 17.250, Antya 6.209
  uthila—stood up    Madhya 19.19, Antya 6.78, Antya 19.58
  uthila—grew    Adi 5.102, Madhya 20.287
  uthila—stood up    Adi 7.61, Antya 18.50
  uthila—got up    Adi 12.26, Adi 17.223
  uthila—rose    Madhya 12.198
  uthila—awakened    Madhya 13.125
  uthila—intensified.    Madhya 13.170
  uthila—got up.    Antya 18.75
  uthila—became agitated.    Madhya 25.225
  uthila—got up.    Antya 14.70

Compound Sanskrit Words Containing: uthila

  amogha uthila—Amogha stood up    Madhya 15.278
  maha-mangala uthila—all good fortune awakened    Madhya 11.217
  na uthila—did not rise    Antya 1.111
  pandita uthila—Jagadananda Pandita got up    Antya 12.123
  uthila visada—there was awakening of lamentation    Antya 20.15
  uthila prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu got up    Madhya 9.327
  vyaghra uthila—the tiger got up    Madhya 17.29