Meaning of the Sanskrit Word: tumburuh

  tumburuḥ—his stringed instrument    SB 1.13.60
  tumburuḥ—another Gandharva singer    SB 7.4.14
  tumburuḥ—Tumburu    SB 9.24.20
  saha-tumburuḥ—along with his tumburu (musical instrument)    SB 1.13.38

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z