Meaning of the Sanskrit Word: tubhyam

  tubhyam—unto You    SB 1.5.37, SB 2.7.19, SB 3.9.4, SB 3.9.37, SB 3.13.8, SB 3.13.9, SB 3.33.7, SB 4.7.36, SB 4.30.42, SB 6.4.22 (and more...)
  tubhyam—for you    SB 3.23.27, SB 3.23.52, SB 4.27.28, SB 6.18.54
  tubhyam—of You, my Lord    Madhya 11.192, Madhya 19.72, Antya 16.27
  tubhyam—to You    SB 3.18.5, SB 3.24.35
  tubhyam—to You.    SB 3.21.16, SB 5.12.1
  tubhyam—of yours    SB 2.6.12
  tubhyam—unto Your Lordship.    SB 3.9.18
  tubhyam—of you    SB 4.7.13
  tubhyam—unto You.    SB 4.9.6
  tubhyam—your    SB 5.2.10
  tubhyam—unto You, my Lord    SB 8.5.50

Compound Sanskrit Words Containing: tubhyam

  namah tubhyam—I offer my respectful obeisances unto you    SB 8.16.27, SB 8.16.29, SB 8.16.35, SB 8.18.29