Meaning of the Sanskrit Word: trtiya

  trtiya—third    Adi 1.104, Adi 2.4, Adi 2.43, Adi 3.3, Adi 10.96
  trtiya—third    Adi 7.119, Madhya 6.154, Madhya 8.153, Madhya 20.112, Madhya 24.308
  trtiya—the third    Adi 1.65-66, Adi 4.159

Compound Sanskrit Words Containing: trtiya

  trtiya divase—on the third day.    Antya 2.51, Antya 12.121
  trtiya paricchede—in the Third Chapter    Adi 17.315, Madhya 25.245
  trtiya slokete—in the third verse    Adi 1.24
  trtiya divasera—of the third day    Antya 3.247
  trtiya prahara—the third period of the day, the afternoon.    Madhya 14.233
  trtiya prahara—midafternoon    Antya 10.75
  trtiya prahara haila—it became afternoon    Antya 5.64
  trtiya prahare—in the afternoon    Madhya 1.99
  trtiya prahare—in the forenoon    Madhya 6.37
  trtiya vatsare—in the third year    Madhya 16.12
  trtiya-carane—in the third line    Adi 16.74
  trtiya-prahare—at about three o'clock    Madhya 9.185
  trtiya-prahare—in the afternoon    Madhya 18.81
  trtiya-purusa—the third Personality    Madhya 20.294