Meaning of the Sanskrit Word: tarah

  tarah—the luminaries    SB 2.6.13-16
  tarah—the stars    SB 7.3.5

Compound Sanskrit Words Containing: tarah

  purna-tarah—more complete    Madhya 20.399
  purna-tarah—more perfect    Madhya 20.400
  rksa-tarah—stars    SB 4.12.25