Meaning of the Sanskrit Word: tanayah

  tanayaḥ—the son    SB 8.13.32, SB 8.13.35, SB 9.12.15, SB 9.15.2-3, SB 10.1.8
  tanayaḥ—son    SB 6.6.6, SB 8.24.11, SB 9.21.31-33, SB 9.24.19
  tanayaḥ—a son    SB 9.6.30, SB 9.13.22, SB 9.21.24, SB 9.23.14
  tanayāḥ—sons    SB 9.22.35, SB 9.24.47-48
  tanayaḥ—Tanaya    SB 9.15.4
  tanayāḥ—who were the sons    SB 8.1.29
  tanayāḥ—the sons    SB 8.13.11
  ikṣvāku-tanayaḥ—the son of Mahārāja Ikṣvāku    SB 9.13.1
  sumatyāḥ tanayāḥ—the sons born of Queen Sumati    SB 9.8.8
  tat-tanayaḥ—one son of Devatājit    SB 5.15.3
  tat-tanayaḥ—his son    SB 7.10.28
  tat-tanayaḥ—the son of Jayasena    SB 9.22.10
  vasiṣṭha-tanayāḥ—the sons of Vasiṣṭha    SB 8.1.24

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z