Meaning of the Sanskrit Word: tamasi

  tamasi—in ignorance    Bg 14.15, SB 5.14.20, SB 6.2.35
  tamasi—in darkness    SB 3.29.5, SB 6.7.14, SB 6.15.18-19
  tamasi—in the darkness    SB 5.14.33, SB 5.26.17
  tamasi—of the mode of ignorance    Bg 14.13
  tamasi—in the darkness of illusion    SB 4.7.30
  tamasi—in the material existence of darkness    SB 4.28.27
  tamasi—into the darkness of ignorance    SB 5.6.11
  tamasi—in hellish life    SB 5.14.28
  tamasi—darkness    SB 6.15.16
  tamasi—into hell    SB 7.1.17
  tamasi—when the darkness    SB 9.14.27
  tāmasī—mode of ignorance    Bg 17.2
  tāmasī—the mode of ignorance.    Bg 18.32
  tāmasī—in the mode of ignorance.    Bg 18.35
  tāmasī—related to darkness    SB 5.25.1
  tamasi apāre—because of an ignorant way of searching    SB 3.8.20

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z