Meaning of the Sanskrit Word: sviyam

  sviyam—his own    SB 3.20.50, Madhya 20.304
  sviyam—Your own    SB 3.24.30, SB 4.24.52
  sviyam—her own    SB 9.18.10

Can't find any compound Sanskrit words containing sviyam.