Meaning of the Sanskrit Word: svapana

  svapana—a dream.    Madhya 4.105, Madhya 4.157, Antya 14.17

Compound Sanskrit Words Containing: svapana

  dekhinu svapana—saw a dream.    Antya 12.94
  svapana dekhilun—I saw a dream    Antya 3.35