Meaning of the Sanskrit Word: sukhi

  sukhé—happy    Bg 5.23, Bg 16.13-15, Adi 9.40, Madhya 17.72, Antya 17.55, Antya 18.108
  çukhi—shriveling up    Madhya 19.156
  sukhé—always happy    Madhya 23.74

Compound Sanskrit Words Containing: sukhi

  sukhé hailä—became very happy    Madhya 10.35, Madhya 25.220, Antya 1.96, Antya 12.60
  bhakta sukhé—a devotee becomes happy    Madhya 23.46
  karoì sukhé—I make happy.    Antya 20.53
  mahä-sukhé—very happy    Antya 18.107
  sabe sukhé—everyone became happy    Antya 13.20
  sukhé hao—be happy    Madhya 21.76
  sukhé karoì—I make happy    Antya 20.58