Meaning of the Sanskrit Word: sthapite

  sthapite—to establish.    Madhya 20.219, Madhya 25.47, Antya 7.110-111
  sthapite—establish.    Madhya 9.49

Compound Sanskrit Words Containing: sthapite

  sva-mata sthapite—to establish his own opinion    Madhya 25.49