Meaning of the Sanskrit Word: srutva

  śrutvā—hearing    Bg 11.35, SB 4.2.27, SB 4.9.65, SB 4.23.36, SB 6.12.18, SB 6.14.50-51, SB 6.17.9, SB 6.17.36, SB 6.17.40, SB 7.5.6 (and more...)
  śrutvā—after hearing    SB 1.7.29, SB 4.1.29, SB 4.7.6, SB 4.13.29, SB 4.14.3, SB 7.15.79, SB 8.11.19, SB 8.18.20, SB 8.21.25, SB 9.3.8 (and more...)
  śrutvā—by hearing    Bg 13.26, SB 1.18.32, SB 2.7.16, SB 3.14.51, SB 4.12.46, SB 8.24.59, SB 9.14.15-16, Madhya 14.1, Antya 1.151
  śrutvā—having heard    Bg 2.29, SB 3.4.33, SB 4.8.5, Adi 4.34
  śrutvā—on hearing    SB 1.18.39
  śrutvā—hearing this news    SB 4.10.4
  śrutvā—after hearing of (from the disciplic succession)    SB 5.26.39
  śrutvā—after properly hearing (from the right source)    SB 7.10.46
  śrutvā—thus hearing    SB 7.13.46
  śrutvā—when he heard    SB 9.15.27
  śrutvā—simply by hearing    SB 9.23.18-19
  śrutvā—and hearing (this news)    SB 10.8.8-9
  śrutvā—Kṛṣṇa hearing them    SB 10.12.25
  śrutvā—hearing such sounds    SB 10.12.35
  tat śrutvā—hearing that news    SB 6.7.18
  tat śrutvā—hearing this advice of Upānanda’s    SB 10.11.30

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z