Meaning of the Sanskrit Word: srnoti

  srnoti—hears    SB 1.15.51, SB 3.19.37
  srnoti—hear    Bg 2.29
  srnoti—he used to hear    SB 4.25.57-61
  srnoti—or hears    SB 5.26.38

Compound Sanskrit Words Containing: srnoti

  na srnoti—does not hear    SB 4.21.10