Meaning of the Sanskrit Word: srila

  srila—most opulent    Antya 17.1, Antya 20.154

Compound Sanskrit Words Containing: srila

  srila-govinda-devau—and Sri Govindadeva    Adi 1.16, Madhya 1.4, Antya 1.6
  srila-garbha-uda-sayi—Garbhodakasayi Visnu    Adi 1.10, Adi 5.93
  srila sri-gopinatha—the all-beautiful and opulent Gopinathaji    Antya 20.142-143