Meaning of the Sanskrit Word: socati

  socati—laments    Bg 12.17, Bg 18.54, SB 3.30.2, SB 6.10.9, Madhya 23.110, Madhya 24.132
  socati—while lamenting.    SB 4.14.35
  socati—lamenting    SB 4.28.47
  socati—lamenting    SB 1.17.27
  socati—he was also lamenting    SB 4.25.57-61

Compound Sanskrit Words Containing: socati

  na socati—he does not lament    Madhya 8.65, Madhya 25.155