Meaning of the Sanskrit Word: sikhah

  sikhah—having flames    SB 9.4.50
  sikhah—the locks of hair.    SB 3.22.25
  sikhah—the flame    SB 5.11.8

Compound Sanskrit Words Containing: sikhah

  mukta-kaccha-sikhah—their garments and hair loosened and scattered    SB 10.4.34